Рекомендації для різних ланок освіти за результатами проведення круглого столу з питань забезпечення узгодження дій освітніх та медичних установ при визначені особливостей психофізіологічного розвитку дитини, її готовності до шкільного навчання

От | 26.11.2015

Рекомендації